trasy enduro

Rozpis Rýchlostných skúšok (RS)

RS1 – Rudník
1,1km/274m↓/0m↑ – Rudník (1024m) – Chvála Bohu (750m)
Náročnosť: 1/5
Vzdialenosť od štartu: 8km

RS2 – Carbon Killer
1,6km/175m↓/10m↑ – Smrekovica (1200m) – Kravcové Lúky (1025m)
Náročnosť: 5/5
Vzdialenosť od štartu: 14km

RS3 – Marková skratka
1,2km/140m↓/10m↑- Smrekovica (1200m) –sedlo pod Smrekovicou (1060m)
Náročnosť: 4/5
Vzdialenosť od štartu: 18km

RS4 – Letisko
1,6km/230m↓/0m↑ sedlo pod Smrekovicou (1020m) – Branisko chaty (790m)
Náročnosť: 3/5
Vzdialenosť od štartu: 20km

RS5 – Žiletka
1,1km/250m↓/20m↑ – Chvála Bohu (790m) – Poľanovce (540m)
Náročnosť: 3/5
Vzdialenosť od štartu: 22km

RS6 – Černá Hora
1,3km/200m↓/20m↑- Chochol (640m) – Granč Petrovce (460m)
Náročnosť: 4/5
Vzdialenosť od štartu: 30km