TITUL_KM

Propozície Kráľovský Maratón 2017

Termín:

19. august 2017 (sobota)

Miesto: Granč-Petrovce – obecný úrad, N 48°59.872′ / E 20°48.666′

Usporiadateľ: Športový klub KLOKAN, Magnezitárska 10, 040 13 Košice, IČO: 42241103

Riaditeľ pretekov: Peter Kuiš +421 903 608 017, Alvinczyho 22, 040 01 Košice

Prihlasovanie: Ladislav Horváth +421 911 015 705

Trať: Rastislav Dzúrik +421 911 621 057, Peter Kuiš, Ladislav Horváth, Richard Duda, Martin Kandráč

V spolupráci s:

obec Granč-Petrovce
obec Dúbrava
obec Vyšný Slavkov
obec Lačnov
mesto Spišské Podhradie
Správa Národného Parku Slovenský Raj

Charakteristika podujatia
Kráľovský MTB Maratón (ďalej už len Kráľovský Maratón), je unikátna športová udalosť a jej 10.ty ročník je určený pre vyznávačov horskej cyklistiky s nádychom hôr, kráľovských výziev a emócii. Výborne situovaný pretek do okolia Spišského hradu a pohoria Braniska, ktorého najvyšším bodom je vrch Smrekovica (1200 m.n.m), vytvára neopakovateľné momenty a zážitky pre jeho účastnikov. Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách. Povrch trate: spevnená cesta 20% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 50%, single track 30%.

Pripravované trate

Maratón „80-tka“ (80 km/3000 m)
Kráľovská trať maratónu. Jednokolová trať ktorá Vás prevedie tým najkrajším a najhodnotnejším čo sme za 10 rokov maratónu pre Vás pripravili. Opäť Vás čakajú Dreveník, Spišský hrad, Kravcové lúky, Lačnovská slučka, Slavkovkovské vodopády, kultová Smrekovica… mnoho nádherných technických výšľapov, horské scenérie a 10 roztopašných trailových zjazdov ktoré z Vás urobia ozajstných kráľov horskej cyklistiky.

Polmaratón „40-tka“ (45 km/1500 m)
Polmaratónska trať je pre Vás ochutnávkou krásneho a príjemného jazdenia na horskom bicykli. Radi Vám opäť ukážeme Dreveník, Spišský hrad, Rudník, Branisko či Dúbravu.

Hobby „25-ťka“ (23 km/400 m)
Hobby trať je určená len pre pretekárov bez licencie SZC/UCI a pre hobby jazdcov a začiatočníkov horskej cyklistiky. Aj vy ochutnáte Drevenik, Spišský hrad, Dubravu… .

Elektrobicykle “EE”
NESÚŤAŽNÁ kategória, možnosť absolvovať zabezpečenú trať maratónu

Baby King Race „BKR“ (0,4 km/5 m)
Kategória určená deťom do 8 rokov – BKR8 a deťom od 8 do 10 rokov – BKR10. Aj pre tých najmenších pripravujeme opať možnosť zasúťažiť.

Kategórie
Pre kategóriu 1. až 18 je cyklistická prilba povinná počas celých pretekov.
1. MD – Muži od 19 do 39 rokov „80-tka“
2. SD – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov „80-tka“
3. VD – Muži (veteráni) od 50 rokov „80-tka“
4. ŽD – Ženy od 19 rokov „80-tka“
5. JtK – Juniori a Kadeti od 15 do 18 rokov „45-tka“
6. JaK – Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov „45-tka“
7. MK – Muži od 19 do 39 rokov „45-tka“
8. SK – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov „45-tka“
9. VK – Muži (veteráni) od 50 rokov „45-tka“
10.ZK – Ženy od 19 do 39 rokov „45-tka“
11.DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov „45-tka“
12.LK – Ženy (Lady) nad 50 rokov „45-tka“
13.M25 – Muži bez rozdielu veku „25-tka“
14.Ž25 – Ženy bez rozdielu veku „25-tka“
15.Family – rodič a dieťa/deti do 15 rokov „25-tka“
16.BKR8 – deti do 8 rokov
17.BKR10 – deti od 8 do 10 rokov
18.EE – elektrobicykle, muži/ženy (NESÚŤAŽNÁ)

Kategórie s vyhodnotením:
„80-tka“ – vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD, ŽD
„40-tka“ – vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, ZK, DK, LK, ZK, JaK, JtK
„25-ťka“ – vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F
„BKR“ – vyhodnocujú sa kategórie BKR8, BKR10
Prví traja súťažiaci vo svojich kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola.

Prihlasovanie a štartovné

Prihláška na tlač (po spustení prihlasovania)
Poštou: Športový klub KLOKAN, Alvinczyho 22, 040 01 Košice
On-line: www.kralovskymaraton.com
E-mail: info@kralovskymaraton.com

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu.
Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu, neplatí pre trate BKR.

Jednodňové štartovné (maratón)

Pre účastníkov Baby King Race štartovné 0,-EUR
Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí rodič štartovné podľa stanovených
termínov).

Do 31.7.2017 – 15 € s možnosť zakúpenia doplnkov
Od 1.8.2017 do 18.8.2017 – 20 € bez možnosti zakúpenia doplnkov
V deň preteku 19.8.2017 – 25 € bez možnosti zakúpenia doplnkov

Dvojdňové štartovné (maratón+enduro)

Do 31.7.2017 – 30 € s možnosť zakúpenia doplnkov
Od 1.8.2017 do 18.8.2017- 35 € bez možnosti zakúpenia doplnkov
V deň preteku 19.8.2017 – 40 € bez možnosti zakúpenia doplnkov

Doplnky : 1ks Pamätná bufka 5 €, 1ks Tričko 10 €

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie v termínoch so zvýhodneným štartovným a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. Teda v tomto prípade platí štartovné v deň pretekov ako je uvedené vyššie.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom. Pri prezentácii dostanú účastníci inštrukcie, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.

Výnimka
Pre zahraničných pretekárov je určujúci dátum prihlásenia pre nárok na zvýhodnené štartovné, zaplatiť môžu v hotovosti na mieste. V praxi – ak sa zahraničný pretekár prihlási do 31.7.2017 vrátane, na mieste zaplatí štartovné 15 €.

Program
Prezentácia
18.08.2017 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad od 18:00 do 21:00
19.08.2017 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:00
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie.

Predpokladané štartovanie
Miesto: Granč-Petrovce – Obecný úrad N 48°59.872’/E 20°48.666′

09:00 Ženy
09:30 Muži, radenie podľa štartových čísel
09:50 Elektrobicykle
10:00 Hobby trať 25 km
11:15 Baby king race
17:00 Vyhlasovanie víťazov + Tombola

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v organizácii podujatia.

Dôležité informácie

Poistenie
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Doprava
Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Príjazd po diaľnici D1 – zísť z diaľnice na exite 370 Beharovce, odbočka doľava smer Poprad. Približne po 1km odbočka doľava na cestu 3222, smer Granč- Petrovce. Príjazd od Levoče po E50/18 odbočka, smer Granč-Petrovce. Príjazd od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné, smer Granč-Petrovce.

Ubytovanie
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Účastníci pretekov môžu využiť priestory futbalového ihriska na stanovanie a kemping – vo vyhradených zónach.

Šatne a sprchy
V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.

V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie
oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.

Výsledky
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov a do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad pri podaní protestu je 50 €. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Meranie času
Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Po odjazdení maratónu je každý účastník povinný čip vrátiť. Poplatok za stratu čipu je 50 €.

Technická pomoc
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.

Občerstvenie
„80-tka“ – 5x
„45-tka“ – 3x
„25-ťka“ – 1x
+1 x občerstvenie v cieli pre všetky kategórie

Umývanie bicyklov
Organizátor zabezpečí možnosť umytia bicyklov vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli.

Podmienky účasti na pretekoch

1. Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!
Odporúčame lekársku prehliadku.

2. Úhrada štartovného

3. Dobrý technický stav bicykla

4. Nosenie cyklistickej prilby počas trvania celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou štartujúceho a zároveň vylúčením zo žrebovania tomboly.

5. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis – FaxCopy. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od spoločnosti FaxCopy, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

6. Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.

7. Preteky sa organizujú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.

8. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví, veciach a majetku svojom, organizátorov a tretích osôb.

9. V prípade opustenia pretekov pred dojazdom do cieľa je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky náklady spojené s hľadaním a s pátracimi aktvitami.

10.Fair play – všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“. Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a zbytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja!

11.Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii.

12.Každý pretekár musí byť úplne sebestačný v priebehu celých pretekov. Pretekár na trati nesmie prijať technickú, či inú pomoc, alebo inú výhodu od osoby mimo pretekov, či pretekára z inej kategórie za účelom získania výhody voči ostatným pretekárom. Pomoc môže prijať v občerstvovacích zónach, nesmie však meniť časti bicykla: rám, kolesá, tlmič a vidlicu. Takto nešportovo si počínajúci pretekár bude upozornený, prípadne až diskvalifikovaný.

13.Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii.

14.Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.Mimo vyznačené občerstvovacej zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

15.Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu alebo podmienok, ktoré organizátor nevie ovplyvniť či zmeniť, nemá prihlásený pretekár právo na vrátenie peňazí.

 

Športový klub Klokan, apríl 2017
Peter Kuiš

propozície v PDF formáte na stiahnutie