TITUL_KE

Propozície Kráľovské Enduro 2017

Termín:

20. august 2017 (nedeľa)

Miesto: Granč-Petrovce – obecný úrad, N 48°59.872′ / E 20°48.666′

Usporiadateľ: Športový klub KLOKAN, Magnezitárska 10, 040 13 Košice, IČO: 42241103

Riaditeľ pretekov: Peter Kuiš +421 903 608 017, Alvinczyho 22, 040 01 Košice

Prihlasovanie: Ladislav Horváth +421 911 015 705

Trať: Rastislav Dzúrik +421 911 621 057, Peter Kuiš, Ladislav Horváth, Richard Duda, Martin Kandráč

V spolupráci s: obec Granč-Petrovce

 

Charakteristika podujatia
MTB Enduro je najnovšia disciplína horskej cyklistiky. Ako napovedá názov, dôležitými atribútmi tejto disciplíny sú vytrvalosť a odolnosť. Ide o kombináciu stredne dlhej maratónskej trate doplnenú o výrazné prvky zjazdovej cyklistiky. Hlavným cieľom disciplíny Enduro je vytvoriť univerzálny pretekový formát, ktorý bude prístupný každému MTB cyklistovi a je zároveň dosť náročný aj pre profesionálov zvládajúcich rýchle jazdenie v náročných meraných rýchlostných skúškach. Úspešné absolvovanie Endura preto vyžaduje správne vyváženú vytrvalosť a technické zručnosti jazdca. Najdôležitejšou časťou Endura sú rýchlostné skúšky (RS). Sú to zjazdové úseky trate, na ktorých sa každému pretekárovi meria čas individuálne. Aby bol pretekár v Endure úspešný, musí splniť dve podmienky, absolvovať celú trať v stanovenom časovom limite a súčasne mať čo najnižší súčet časov v RS.

Pripravovaná trať
38km/1500m – 6xRS
Spevnená cesta 20% (asfalt, šotolina), lesná cesta s čiastočne spevneným povrchom 50 %, singletrack 30%. Trať nie je zabezpečená ochrannými matracmi a sieťami. Nebezpečné, či technicky náročné úseky budú označené.

Kategórie
Enduro
1. MD – Muži od 19 do 39 rokov „80-tka“
2. J – Juniori od 15 do18 rokov
3. M – Muži Elite od 19 do 39 rokov
4. W – Ženy Elite od 16 do 39 rokov
5. MM – Muži od 40 rokov
6. WM – Ženy od 40 rokov

Cyklistická prilba je povinná počas celých pretekov, teda aj počas presunu na bicykli medzi
jednotlivými RS. Pre všetky kategórie je pri jazde RS povinná plná výbava a to:
– schválená celotvárová prilba (integrála) alebo cyklistická prilba s pridaným chráničom
– chránič chrbtice (akceptuje sa aj integrovaný v batohu), rukavice, chrániče kolien

Maratónske Enduro
1. KEXCM – Muži bez rozdielu veku (Maratónske enduro zdvihy – max 120mm)
2. KEXCW – Ženy bez rozdielu veku (Maratónske enduro Zdvihy – max 120mm)
3. KEXHTM – Muži bez rozdielu veku (Bicykel s pevnou zadnou stavbou)
4. KEXHTW – Ženy bez rozdielu veku (Bicykel s pevnou zadnou stavbou)

Maratónske enduro je možné absolvovať bez plnej výbavy. Vzhľadom k náročnosti terénu je plná výbava odporúčaná.

Vyhodnotenie kategórií
V kategórii Enduro sa vyhodnocujú tieto podkategórie:
J; M; W; MM; WM
V kategórii maratónske enduro sa vyhodnocujú tieto podkategórie:
KEXCM; KEXCW; KEXHTW; KEXHTM

Ceny a odmeny
Prví traja súťažiaci vo svojich kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy.

Prihlasovanie a štartovné

Prihláška na tlač (po spustení prihlasovania)
Poštou: Športový klub KLOKAN, Alvinczyho 22, 040 01 Košice
E-mail: info@kralovskymaraton.com

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.
U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu.

Jednodňové štartovné (enduro)

Do 31.7.2017 – 15 € s možnosť zakúpenia doplnkov
Od 1.8.2017 do 18.8.2017 – 20 € bez možnosti zakúpenia doplnkov
V deň preteku 19.8.2017 – 25 € bez možnosti zakúpenia doplnkov

Dvojdňové štartovné (maratón+enduro)

Do 31.7.2017 – 30 € s možnosť zakúpenia doplnkov
Od 1.8.2017 do 18.8.2017- 35 € bez možnosti zakúpenia doplnkov
V deň preteku 19.8.2017 – 40 € bez možnosti zakúpenia doplnkov

Doplnky : 1ks Pamätná bufka 5 €, 1ks Tričko 10 €

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie v termínoch so zvýhodneným štartovným a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. Teda v tomto prípade platí štartovné v deň pretekov ako je uvedené vyššie.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.

Výnimka
Pre zahraničných pretekárov je určujúci dátum prihlásenia pre nárok na zvýhodnené štartovné, zaplatiť môžu v hotovosti na mieste. V praxi – ak sa zahraničný pretekár prihlási do 31.7.2017 vrátane, na mieste zaplatí štartovné 15 €.

 

Program
Prezentácia
18.08.2017 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad od 18:00 do 21:00
19.08.2017 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:00 do 12:00
20.08.2017 (nedeľa) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07:00 do 08:00

Pri prezentácii účastníci dostanú, pokyny, kupón na stravu a nápoj, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.

Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.

Tréning
Všetky RS budú sprístupnené a označené na tréning v sobotu 19.8.2017.
Trénujúci pretekári sú povinní v plnej miere rešpektovať prebiehajúce preteky MTB Kráľovského maratónu. A teda na všetkých úsekoch ma absolútnu prednosť pretekajúci maratónec. Za nerešpektovanie prednosti maratóncov, ohrozenie, prípadnú kolíziu bude trénujúci pretekár Enduro pretekov diskvalifikovaný.

Spoločné úseky sú:
Granč-Petrovce – Dúbrava – Rudník – Chvála Bohu.(RS1)
Letmý kilometer (RS3)
Sedlo pod Smrekovicou – Branisko chaty (RS4)

Stanovené časy tréningu:
RS1 od 12:00
RS2, RS3, RS4, RS5 od 14:00
RS6, RS7 celý deň

Štart
Granč-Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872’/E 20°48.666′)
Nedeľa, 20.08.2017
08:00 – technická kontrola a značenie bicyklov
09:00 štart ENDURO
15:00 vyhlasovanie víťazov Granč-Petrovce

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v organizácii podujatia

Rozpis Rýchlostných skúšok (RS) a pravidiel pre Enduro

RS1 – Rudník
1,1km/274m↓/0m↑ – Rudník (1024m) – Chvála Bohu (750m)
Náročnosť: 1/5
Vzdialenosť od štartu: 8km

RS2 – Carbon Killer
1,6km/175m↓/10m↑ – Smrekovica (1200m) – Kravcové Lúky (1025m)
Náročnosť: 5/5
Vzdialenosť od štartu: 14km

RS3 – Marková skratka
1,2km/140m↓/10m↑- Smrekovica (1200m) –sedlo pod Smrekovicou (1060m)
Náročnosť: 4/5
Vzdialenosť od štartu: 18km

RS4 – Letisko
1,6km/230m↓/0m↑ sedlo pod Smrekovicou (1020m) – Branisko chaty (790m)
Náročnosť: 3/5
Vzdialenosť od štartu: 20km

RS5 – Žiletka
1,1km/250m↓/20m↑ – Chvála Bohu (790m) – Poľanovce (540m)
Náročnosť: 3/5
Vzdialenosť od štartu: 22km

RS6 – Černá Hora
1,3km/200m↓/20m↑- Chochol (640m) – Granč Petrovce (460m)
Náročnosť: 4/5
Vzdialenosť od štartu: 30km

Systém štartov na RS
Začiatok RS je označený dvoma tabuľami na viditeľnom mieste:
– 50m pred začiatkom meraného úseku
– na mieste štartu RS, kde bude štartovacia čiara RS a Štartér (organizátor poverený štartovaním
pretekárov). Každý pretekár dostane v štartovacom balíčku informáciu o čase štartu pretekov a presné časy svojich štartov jednotlivých RS. Časy štartu pretekov a štartov RS sú pevne viazané na konkrétne pridelené štartové číslo a čip.

Štartér v presný čas podľa rozpisu odštartuje pretekára, ktorému sa automaticky spustí časomiera danej RS.

Koniec každej RS bude označený dvoma tabuľami na viditeľnom mieste, 50m pred koncom RS a na mieste cieľa RS, kde bude umiestnená čítačka čipov pre RS. Priložením čipu do čítačky sa časomiera danej RS zastaví. Tento postup sa bude opakovať pri každej RS. V cieli pretekár odovzdá čip na meranie RS časomeračom. Vyhráva pretekár s najkratším súčtom časov prejazdov RS, pričom musí súčasne splniť časový limit prejazdu celej trate.

Pretekár, ktorý sa nedostaví v presný čas na štart RS, štartuje po dohode so štartérom v medzere medzi pretekármi, no časomiera mu beží od času predpísaného štartu.

Technická kontrola a značenie bicyklov
Počas preteku je povolené použiť iba jeden rám/hlavný rámový trojuholník, vidlicu a jednu sadu kolies. Organizátor ich označí pred pretekom. Kontrola prebehne v cieli a náhodne počas preteku. Výmena rámu je možná iba s povolením riaditeľa preteku, a pri oprávnenej výmene bude udelená 5 minútová penalizácia. Neoprávnená výmena rámu je dôvodom na diskvalifikáciu.
Jazdci môžu používať neoznačený súčasti len počas tréningu.

Štart/cieľ pretekov
Štart a cieľ pretekov je v obci Granč-Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872’/E 20°48.666′). Štartuje sa podľa vopred určeného poradia s 30 sekundovými rozostupmi.

Štart a cieľ RS
Každú RS pretekár odštartuje na povel štartéra v predpísaný čas. Odstup medzi pretekármi je 30 sekúnd. V cieli každej RS je potrebné po priložení čipu do čítačky čo najskôr opustiť tento priestor a umožniť tak aj ostatným pretekárom bezpečný dojazd RS.

Časový limit
Na prejazd celej trate Enduro je stanovených 6 hodín od štartu každého pretekára. Pri nedodržaní limitu na prejazd celej trate nebude pretekár klasifikovaný v celkovom poradí.

Občerstvenie
2x na trati

Výsledky
Výsledky budú na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa po dojazde všetkých pretekárov do cieľa v časovom limite.
Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 20 minút pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v
prospech usporiadateľa.

Meranie času
Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Na meranie RS bude osobitný čip. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.

Technická pomoc
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.

Externá pomoc
Pretekári si navzájom môžu pomôcť.

Nie je povolené prijať technickú pomoc od inej osoby ako je účastník pretekov. Toto zahŕňa aj pomoc od členov tímu, nosenie vybavenia na trať alebo opravy na trati.

Environmentálne pravidlá
Jazdci si nesmú vytvárať vlastné úložiska jedla a tekutín na trati, vytváranie a používanie “neoficiálnych” občerstvovacích staníc je dôvod na penalizáciu. Jazdci si nesmú ukladať alebo vyhadzovať vybavenie alebo oblečenie na trati (úložiska materiálu). Jazdci musia byt sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné.

Zjazd iných ako organizátorom zamýšľaných a schválených trás môže prispievať k zvýšenej záťaži životného prostredia a narúšať dohody organizátorov pretekov s majiteľmi pozemkov. Pretekár, ktorý si skracuje alebo upravuje trať, alebo jazdí mimo defnovanú trať bude penalizovaný alebo diskvalifikovaný na základe rozhodnutia organizátora.

Rešpektovanie značenia
Na miestach kde je trať vyznačená páskami na oboch stranách trate, jazdec musí prejsť medzi páskami. V takomto mieste, vynechanie, obídenie z inej strany sa považuje za skracovanie trate.

Prehľad porušení pravidiel ich penalizácií

Porušenie pravidiel  — Penalizácia
Predčasný štart RS  — 5 sekúnd + čas do riadneho štartu RS
Skracovanie trate — diskvalifikácia
Neúmyselné skrátenie trate (napr. pri páde) — 30 sekúnd
Prijatie neschválenej externej pomoci — diskvalifikácia
Nerešpektovanie environmentálnych pravidiel  — Od 1 minúty po diskvalifikáciu
Tréning mimo oficiálnych časov  — diskvalifikácia
Povolená zmena označených častí bicykla — 5 minút
Nepovolená zmena označených častí bicykla — diskvalifikácia
Zmena značenia trate — diskvalifikácia
Chýbajúce číslo — 30 sekúnd

Dôležité informácie
Poistenie
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Doprava
Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Príjazd po diaľnici D1 – zísť z diaľnice na exite 370 Beharovce, odbočka doľava smer Poprad. Približne po 1km odbočka doľava na cestu 3222, smer Granč- Petrovce. Príjazd od Levoče po E50/18 odbočka, smer Granč-Petrovce. Príjazd od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné, smer Granč-Petrovce.

Ubytovanie
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Účastníci pretekov môžu využiť priestory futbalového ihriska na stanovanie a kemping – vo vyhradených zónach.

Šatne a sprchy
Šatne a sprchy sa nachádzajú v priestoroch miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ nezodpovedá za vzniknutú škodu.

Umývanie bicyklov
Organizátor zabezpečí možnosť umytia bicyklov vo vyhradených priestoroch obecného úradu vyznačených na informačnej tabuli.

Podmienky účasti na pretekoch

1. Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže! Odporúčame lekársku prehliadku.

2. Úhrada štartovného

3. Dobrý technický stav bicykla

4. Nosenie cyklistickej prilby počas trvania celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou štartujúceho a zároveň vylúčením zo žrebovania tomboly.

5. Preteky sa organizujú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.

6. Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastnú zodpovednosť, organizátor nenesie zodpovednosť za následky spôsobené konaním účastníkov.

7. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví, veciach a majetku svojom, organizátorov a tretích osôb.

8. V prípade opustenia pretekov pred dojazdom do cieľa je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky náklady spojené s hľadaním a s pátracimi aktvitami.

9. Fair play – všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“. Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a zbytočným zraneniam.
Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja!

10.Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii.

11.Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.Vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

12.Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu alebo podmienok, ktoré organizátor nevie ovplyvniť či zmeniť, nemá prihlásený pretekár právo na vrátenie peňazí.

Športový klub Klokan, apríl 2017
Peter Kuiš

propozície v PDF formáte na stiahnutie