Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie

22. mája 2017

Čestné vyhlásenie Podpísaný: Peter Kuiš, Rastislav Dzúrik, Martin Kandráč, Richard Duda, Ladislav Horváth, Tomáš Holub, Matej Kobera, Štefan Kobera, Peter Kuzmiak, Peter Hošala, Ján Hošala, Miroslava Fábryová, Róbert Luby, Miroslav Boor, Martin Olenič, Martin Varga čestne vyhlasujeme, že sme boli aktívnymi členmi organizačného tímu alebo sa angažovali ako podporovatelia predchádzajúcich ročníkov skupiny športových podujatí „Kráľovský […]